Om föreningen

Föreningsinformation

Bildad

1990-03-01

Föreningsnummer

25961-55

Postadress

Box 268

593 23 Västervik

Bankgiro

5816-7685

Swish

123-2590396

Organisationsnummer

833600-7904

Telefon

070-5521553

E-post

info@danzvett.se

Hemsida

danzvett.se

Facebook

DanZvett

Instagram

danzklubbendanzvett

Youtube

DK DanZvett

TikTok

dkdanzvettvastervik

Besöksadress

Repslagaregatan 5 

Västervik

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 
 

Om föreningen

Dansklubben DanZvett är en ideell förening där medlemmarna hjälps åt med att driva verksamheten.

Föreningen är och kommer att bli precis vad medlemmarna gör den till.


Grunden vi står på för föreningsarbetet är vår stadgar. Dessa reviderades 2016 och vi moderniserade vårt arbetssätt.

De senaste åren har vi arbetat med att utveckla föreningen. Det vi arbetat med är: vad står föreningen för, vilka svagheter, värdegrund, trygga miljöer och våra medlemsregler.


Det vi har framför oss att arbeta med är medlemsengagemang, inkludera mera, få fler att tävla, jämställdighet och starkare ledarskap.


En del i den moderna föreningen är digitala kommunikationsvägar. Dessa är hemsida, mejl, och Sociala medier. Det är där vi håller kontakten med våra medlemmar och även marknadsför oss och våra kurser.


DanZvett ska ge Gemenskap Glädje och Inspiration


  • Alla är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  • Alla har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
  • Alla har rätt till stöttande meddansare och tränare.
  • Alla har rätt till att känna sig trygga i DanZvetts lokaler
  • Alla ska använda ett språk som får andra att växa.
  • Alla ska känna sig välkomna i våra aktiviteter.
  • Alla ska känna sig delaktiga i DK DanZvett.


Engagera dig!
Dansklubben DanZvett är och kommer att bli precis vad medlemmarna gör den till. Hela verksamheten bygger på att dansare vill göra en liten ideell insats för dansen i Västervik med omnejd.
Vi är en växande förening som vill utvecklas


Arbeta i föreningen
Vill du sitta i styrelsen/arbeta inom några av våra sektioner? eller bli ledare? eller kanske göra något som ingen har tänkt på hittills? Vi är en förening med korta beslutsvägar, så välkommen att engagera dig.


Kontakta styrelsen
Kontakta styrelsen eller någon av kontaktpersonerna om du har frågor eller vill vara med och hjälpa till. Du kanske inte får svar samma dag, eftersom medlemmarna driver föreningen på sin fritid.


Det finns mejladresser och  kontaktformulär längre ner på sidan.